OM OSS


Spark är ett samarbete mellan tre arkitektkontor - Sjödin Arkitektur, Pupill Arkitekter & Alma Arkitekter. Vi sitter tillsammans på Ludvigsbergsgatan i Stockholm. Gemensamt har vi lång erfarenhet av flera typer av projekt.


För närvarande projekterar vi en fjällby för Ortalis i Tänndalen kallad Nästgårdarna.NÄSTGÅRDARNA


Gestaltningen av byggnaderna och gårdstunen tar  avstamp i den härjedalska omgivningens arv och tradition. De tre gårdstunen fungerar som naturliga mötesplatser för de boende.

De 45 bostadsrätterna ryms inom tre olika hustyper, ett exklusivt Härbre, en Parstuga samt en Mangård.

KONTAKTA OSS